Služby

Elektronická podání


Podání potřebných tiskopisů a přehledů pro OSSZ a veškeré zdravotní pojišťovny zajišťujeme elektronickou formou. Vám tím odpadá nutnost jezdit každý tiskopis osobně podepsat a podat.


 

Přehled našich služeb

 

 • Vedení a zpracování podvojného účetnictví
 • Poradenství v oblasti účetnictví
 • Vedení a zpracování daňové evidence
 • Vedení mzdových agend
 • Vedení personální agendy
 • Výpočet cestovních náhrad
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví
 • Vedení knihy přijatých a odeslaných faktur
 • Evidence závazků a pohledávek
 • Vedení knihy hmotného a nehmotného investičního majetku
 • Vedení skladového hospodářství
 • Rekonstrukce účetnictví a mezd
 • Zpracování ročních uzávěrek
 • Zpracování daňových přiznání (daň z příjmů FO a PO, silniční daň, DPH, daň z nemovitostí apod.)
 • Pomoc při vyřízení elektronického podpisu
 • vyřízení vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH
 • Zprostředkování daňového poradenství
 • Zpracování podkladů pro potřeby státních i nestátních institucí
 • Asistence při kontrolách zpracovávaných agend
 • Jednání s úřady v souvislosti s účetními službami